JJJános ev:VILÁGVÉGE VILÁGBÉKE című könyvem :

 
 

RÉSZLETEK A KÖNYVBŐL:

                                                                                                                                                                                                                

  E LŐ S Z Ó

Ülök az erkélyemen. Csendes tavaszi szellő simogatja arcomat. A Napnak már ereje van. Sorban borulnak virágba a bokrok és a fák. Imádom a tavasz illatát, kilenc fenyőm védelmező árnyékát. Hallgatom a csendet. Szeretek itt lenni, szeretek itt olvasni, meditálni, de most írásra kényszerít benső hangom.

Az elmúlt félévben több olyan könyv került a kezembe, amelyben 2012-re hívják fel a figyelmünket. A folyóiratok is tele vannak 2012-ről szóló információkkal. Ma egy tudományos beszámolót olvasok egy magazinban, a végén a következő mondattal: „az előrejelzések szerint 2012-ben valóban kritikussá válhat a helyzet, és nem lesz kisebb a tét, mint az emberiség fennmaradása.”

Ez egy időjárás előrejelzés kapcsán fogalmazódott meg a cikk írójában, amelyet ma már a NASA tudósai készítenek a Nap körül keringő műholdjaik segítségével.

Azt is olvasom, hogy már tartottak egy konferenciát is: ŰRVIHAR HÉT címmel, melyen 350 tudós és kormányzati képviselő arról tanácskozott, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy egy a közeljövőben a Földet elérő napkitörés apokaliptikus következményeitől megvédjék az emberiséget.

Arról is beszámol e cikk, hogy ma már bizonyos jelekből (a helioszeizmológia segítségével, mely tudomány a Nap belsejében haladó és visszaverődő hanghullámok segítségével következtet az égitest belső állapotára), heti pontossággal jelezni lehet egy napkitörést. Számítógépes szimulációkkal azt is kimutatták, hogy 2012-re várható az emberiség történetének legnagyobb napkitörése.

Részletesen leírják azt is, hogy miért veszélyes a Földre egy napkitörés:

„A hatalmas energia-felszabadulással járó kitörésekből származó részecskék, bolygónk körül mágneses viharokat okoznak. A Föld mágneses ereje védőpajzsként általában megvédi a felszínt, de mint mindennek, ennek is van egy teherbíró képessége”

 „A 2012-re előre jelzett napvihar minden eddiginél erősebb lesz.”

Ha csak azzal kellene szembenéznünk, hogy „egy ilyen vihar minden elektromos eszközt kisüt, a karórától az atomerőműig”, már lehetetlenné tenné életünket. „De ez még csak a kezdet. Az űrvihar felmelegíti a légkört, ami klimatológiai változásokhoz vezet: tornádók, cunamik, villámcsapások valóságos özöne. És az emberiség semmiféle technológiával nincs felkészülve, hogy ezt megakadályozza” (Megjegyzem, hogy ezt a tudósaink mondják.)

Ezzel a dátummal kapcsolatban, természetesen nekem is a maják jutnak eszembe. Tudom róluk, hogy Istenként tisztelték a Napot, ami természetes, ha abból indulunk ki, hogy a Nap az anyagi világunkban, e naprendszerben, minden életet tápláló energia, az élet forrása.

Magasabb szintről nézve az ISTENI TUDAT, az EGY, a LÉTEZŐ, a FORRÁS fizikai képmása, visszatükröződése.

A maják egységben éltek a Forrással, jól ismerték a természetét. Tudták, hogy minden mindennel összefügg a világegyetemben és a csillagok tudományának segítségével kőbe véstek egy naptárt, remélve, hogy tudásukat hátrahagyva segíteni fognak azoknak az embereknek is, akik még itt maradtak e bolygón (mert ők amilyen hirtelen megjelentek, olyan hirtelen el is tűntek innen). Ez a naptár évmilliókat foglal rendszerbe, ciklusokra bontja az időt, egy új dimenziót teremtve ezzel, hiszen a LÉT végtelen, örök, de ha meghatározunk benne bizonyos pontokat, akkor határokat teremtünk magunknak. A maják lejegyezték ezt. Innen is tudhatja ma az emberiség, hogy 2012. december 21. (a maja naptárban szereplő utolsó dátum) az idő dimenzió végét jelzi. Egy olyan dimenziónak a végét, amelyet ő maga teremtett a fejlődés érdekében.

Mi történik utána? Az EMBER újra a teljességben él majd, és abban a dimenzióban találja magát, ami frekvenciaszámával rezonál.

(Hozzátenném ma, hogy pontosan ez van, mert az emberiség nagy része még pontosan ezzel a dimenzióval rezonál, s még kaptunk egy kis időt, hogy frekvenciánkat megemeljük.Pontosabban, én azt értettem mega Forrással kommunikálva, hogy 2012.12.21.-én megállt az idő folyama, s még ma is abban élünk, mert az idő nem az aminek a tudósaink gondolják, az idő egy folyam a tér birodalmában!)

 

 

 

Egy másik hír, ami lázba hozott a:  skalárháború.

Idézek néhány mondatot:„A bombák kora már lejárt. Ezzel együtt az őket szállító repülőgépeké is. Szinte valamennyi jelenleg hadrendbe álló nukleáris fegyver használhatatlanná tehető elektronikus blokkolás alkalmazása révén. Minden nagy távolságra végrehajtandó csapás levezérelhető egyetlen irányítóteremből, pusztán rámutatva a Föld bármely pontjára. Az ember pusztító képessége hihetetlen mértékben megsokszorozódott. Az új fegyverek még a Napban is képesek vihart kiváltani!”

A skalárbáború egy olyan hidegháború, ami a skalárhullámok alkalmazására épülő technológiák közötti versengésből áll. A skalárhullám nem más, mint az elektromágneses hullámok egyik különleges típusa, aminek felfedezője Nicola Tesla. Ő „sugárzó energiának” nevezte e hullámokat, felismervén, a világűr telis-tele van velük. Az oroszok már az 1930-as évek óta igyekeznek fegyverként hasznosítani e jelenséget”

   Thomas Bearden nyugdíjas alezredes, azt írja könyvében (Free energy címmel), hogy „1957-58-ban a szovjetek hatalmas energiájú skalár elektromágneses hullámokkal kísérleteztek. Ennek következménye az Urálban, egy atomtemető közelében bekövetkezett baleset. A teljes terület elpusztult. Ugyanabban az időben további szuperfegyvereket is fejlesztettek, ezekre hivatkozott Hruscsov 1960-as, a Szovjet Elnökséget tájékoztató referendumában, megjegyezve, ezek a támadáseszközök oly mértékben hatékonyak, hogy akár a teljes életet képesek elpusztítani a Földön, ha korlátozás nélkül alkalmazzák őket.” „A skalár elektromágneses hullámok különböznek az ismert, a televíziót, a rádiót vagy mobiltelefont működtető elektromágneses hullámoktól. Ezek transzverzálisak, azaz haladási irányukra merőlegesen rezegnek, míg a skalár hullámok longitudinálisak. Fontos tudni azt is, hogy ezek a skalár hullámok a világűr vákuumában léteznek, az „idő birodalmában”, betöltve a világegyetemet, a szilárd testeket is. A saját testünk is nagyrészt ürességből áll (tehát vákuum tölti ki).”

T. Bearden azért nevezi ezt az „idő birodalmának”, mert az időn felülálló energia. Míg az atombomba az anyagba zárt energiát szabadítja fel, a skalárhullámok felhasználása révén lényegében az időbe zárt energiát lehet szabadjára engedni. Így ezt „időbombának” lehetne nevezni. A mi háromdimenziós világunkba az időt negyedik dimenziónak is szokták nevezni, ami úgy bennünk, mint körülöttünk is létezik.”

Azt is mondja T. Bearden, hogy „ez az energia egyben minden fizikai valóság alapja. Ezért lehetőség van olyan berendezések megépítésére, melyek képessé tesznek bennünket a gravitáció, az idő, a tehetetlenség és egy objektum tömegének a megváltoztatására. A dolog így természetesen rendkívüli fontossággal bír a katonai alkalmazások tekintetében, űrhajók meghajtásánál, időutazás kapcsán, építkezés, teleportáció és egy csomó olyan jelenség megértésében is, amelyről jelenleg (nekünk laikusoknak) még fogalmunk sincs.”

Ezt az energiát olykor „nullponti energia” vagy „szabadenergia” néven is említik.

Azt is írja Bearden, hogy ez az energia az emberiség jóléte érdekében is felhasználható lenne, nemcsak az elpusztítására, de a hatalmi elit útját állja mindenféle tömeges terjesztésnek (még a tudásának is). Mire használhatnánk? E kifogyhatatlan ingyen energia immár könnyen átalakítható közönséges elektromágneses (transzverzális) hullámokká.

Hosszantartó (örök) energiaforrás van a kezünkbe az „energiaválság” kezelésére.

Ezért döntött úgy Bearden, hogy bármi áron nyilvánosságra hozza az igazságot. Minél többen tudunk róla, annál nehezebb lesz titokban tartani, sőt követelhetjük kormányainktól az átállást e forrásra. Erre érdemes lenne költeni, a befizetett adónkat a szabadenergia lecsatolásához szükséges berendezésekre fordítsa..

  A másik hasznos felhasználása a skalár hullámoknak a gyógyítás lenne. Antoine Prioré Franciaországban már az 1960-as években megalkotott egy egyszerűen kezelhető szerkezetet és 100 %-os hatékonysággal gyógyította a legkülönfélébb súlyos betegségeket.

Bearden megmagyarázza azt is, hogy ez hogyan lehetséges: „fázisegyesített párokban” terjednek, a pár egyik tagja pedig időben visszafordított (tükrözött). Mindez felkínálja a lehetőségét e hullámok felhasználásának, a sejtek felé időtükrözött jelek küldését, így azok visszaállítását az eredeti egészséges állapotukba.” Ezért 100 %-os a gyógyulás.

„A skalárhullámok alkalmazása rákos daganatokkal szemben nem azt jelenti, hogy elpusztítjuk a kóros sejteket, hanem azt, hogy időtükrözött hullámok daganatos területbe juttatása révén visszaállítjuk az azt alkotó sejtek eredeti állapotát.”

„Feltételezhető, hogy az élő szervezet öngyógyító mechanizmusa mögött régóta sejtett működésre bukkantunk.”

Arra is megkaptuk a magyarázatot ezzel, hogy egy gondolat-impulzussal hogyan gyógyíthatjuk meg önmagunkat. Szerintem a szabadenergia nem más, mint a színtiszta tudat, mely egy tudatosan létező lény gondolatainak hatására működésbe lép. Ez maga a teremtés, a materializálás alapja.
Napokig nem tudtam túltenni magam e gondolaton, hogy ilyen tudás és már kidolgozott technológia van az emberiség kezében és nem a tömegek jólétét szolgálja, hanem még mindig a hatalomra éhes felső tízezret. Milliók halnak éhen naponta a Földön, fenyeget a klímaváltozás, a teljes összeomlás, a napkitörés, a pusztulás, miközben 60-70 éve ilyen tudás van a kezünkben.

Ezért fontos minden embernek e Földön: MEGVILÁGOSODNI, ISTEN-TUDATOSSÁGBAN élni!  Így, az EGYSÉG-ben, a szeretet világában ilyen igazságtalanság nem létezne. Tudatos lények az EGYSÉG-ben EGYként gondolkodnak, fejlődnek és teremtenek új, szép világokat.

Olvassa el, aki csak tudja Thomas Bearden könyveit, mert még sok érdekes dologról szerez tudomást. (Adok egy listát az utolsó oldalon azokról a könyvekről, amit érdemes még elolvasni.)

Összefoglalva a skalárhullámok tulajdonságait ismerve, kifejleszthetnénk olyan eszközöket, szerkezeteket, amikkel materializálni lehet, teleportálni vagy csillagkapukat létesíteni az idő és térugrások megvalósításához. Megváltozna e világ pár napon belül, mert ne feledjük ez ,az energia ott van mindenben, egy frekvencia módosítást kell csak bekódolni és átalakul minden, amit át szeretnénk alakítani. Antoine Prioré azt állítja,(mert ő el is készített egyet), hogy egy henger alakú szerkezetbe befekszik a beteg és egyetlen perc alatt helyreáll az egészsége, mindegy, hogy milyen betegsége volt az illetőnek. Sőt már van egy új formája is e gyógyításnak, melyben csak betakarják a beteget egy olyan takarószerűséggel, ami rá van kapcsolva egy laptopra és egy energia-átalakító szerkezetre. A sorozatgyártásra a kormányok nem tartanak igényt, (ki venne még gyógyszereket, ami a legnagyobb üzlet a világon), miközben naponta több millió ember hal meg különböző betegségekben.

De gondoljuk át ennek a tudásnak ismeretében, a Föld múltját, vagy az emberiség múltját.

A Föld rengeteg bizonyítékot őriz, hogy nem mi vagyunk az elsők, akik elértük ezt a tudásszintet: a piramisok, a Sfinx alatti város, a Nasca vonalak, Stonhenge, az aranylemezek, a 13 kristálykoponya, a 8 méteres, vagy a 30 centiméteres csontvázak,(igen ekkora emberi csontvázakat is találtak a régészek). Aztán ott vannak még, a 4 és 6 méteres bebalzsamozott emberek Egyiptomban (anya, apa és gyereke, akik ma is élőnek tűnnek, s akiket csak a legmagasabb szintet elért beavatottaknak mutatnak meg.)

És, az egyre több UFO, vajon honnan érkezik? (A múltból, a jövőből vagy más dimenziókból látogatnak haza az atlantisziak?)

 

Igaz, a skalárhullám is egy kétélű kard, materializálásra, és dematerializálásra is lehet használni. Sajnos egyszerű laikus el sem tudja képzelni milyen a pusztító ereje és az a legszomorúbb, hogy már nagyon sok ilyen fegyvert fejlesztettek ki a nagyhatalmak. Használni nem használják, de néha bemutatják új vívmányaikat, hogy fitogtassák hatalmukat. Ez a skalár (hideg) háború.

Megvilágosodott emberek irányítása alatt ez a felfedezés a bolygónk megmentését szolgálná.

Vajon mi most elpusztítjuk magunkat (az emberiséget), vagy bölcsen egységet alkotva helyreállítjuk a harmóniát a Földön, „egészséges” EMBEREKKÉ válva, megvilágosodott, tudatos létezőkként egy új világot teremtünk?

Én hiszek abban (mert hinni akarok), hogy nincs egyetlen ember sem a Földön, aki ne csodálná e kék bolygó természeti szépségeit, fantasztikusan gazdag élővilágát, és aki képes lenne belenyugodni ennek pusztulásában. Hiszem, hogy még idejében felébred a világ és minden tudását a fejlődésre, jólétre és egy szebb világ megteremtésére fogja felhasználni.

Ekkor lesz ennek a világnak vége és csak így tud megszületni e Földön a béke.

 

 

 

 

 

                                                      B E V E Z E T É S

 

 

 

   Azon gondolkodva, hogy milyen formában tudnék a legjobban segíteni, arra a döntésre jutottam, hogy felvázolom saját utamat. Sok jó könyv van e témában, már mindent megírtak a legmagasabb fokon mestereink és tanítóink. Olyan könyv van kevés, amiben az író a saját megvilágosodási útját meséli el, lépésről-lépésre, miközben élnie kell egy társadalmi életet a XXI. Században.

   Az emberek többsége még ma is azt képzeli, hogy aszkétának kell lenni, el kell vonulni a Himalájába, ahhoz, hogy megvilágosodjon. Nem így van. Nem a felszín számít, nem a külsőségeken múlik a tudatos létezés. Befele fordulva, önmagunkba kell megtaláljuk a csendet, azt a lelki békét ami a TUDAT megnyilvánulásához szükséges rajtunk, embereken keresztül.

   Reménykedem benne, hogy ha a mindennapi életem történésével párhuzamosan, megvilágítom szellemi fejlődésem útját (a mai rálátásom és tudásom segítségével), akkor mindenki tisztábban fogja látni azt is, hogy ő maga hol tart az úton. Nincs fontosabb dolog, mint tudni, „tisztánlátni” azt, ami VAN, amit már elértünk, mert ez magában hordozza a következő lépést is.

   Megérett az idő, eljött az ideje egy új, mélyebb gondolkodásmódnak. Minél mélyebb gondolkodású egy ember, annál tisztábban fogja látni az életet, önmagát, magán keresztül az emberiséget és az egész teremtést.

   Megérett az idő egy új világ megteremtésére. Ehhez pedig, új tudás kell. (Azért mondom, hogy új, mert a jelenlegi felfogás szerint a modern tudományok fogják alakítani a jövőt.) Az új magába kell foglalja az emberiség létezése óta felhalmozódott összes tudást. Nem egy-egy ember – legyen az tudós vagy próféta – tudása, hanem az egész emberiség felhalmozódott tudása, ami leülepedett (bekódolódott) évezredeken keresztül a közös tudatba, az AKASHA krónikába (amit Szepes Mária, a „beszélő fény krónikájának” nevez, nagyon szépen, mert így igaz, meditációmban, fényekben és dallamokban nyilvánul meg) és a DNS-ünkbe kódolódott, hogy amikor megértünk rá, elővehessük és használjuk. Ez a tudat tudománya. (Erről szól a Képzelt ablak című könyv is, amit, Amit Goswami írt).

   A mai fiatalok a külsőségektől, a test szabadságának káprázatában (és persze kilátástalanságukban), élvezni próbálják az életet, mielőtt megértenék azt. Sehol nem tanítják nekik, sem középiskolában, sem a főiskolán, sem az egyetemen, hogy az életünk eseményeit mi magunk teremtjük a gondolataink által. Igen, a gondolat teremtő erő, a kimondott szó egy megerősített gondolat, mely a létezés törvénye alapján (ebben a dimenzióban), megnyilvánulni törekszik. Ezért fontos a tudatos gondolkodás, a teremtés tudatos irányítása, mert csak az így született események, cselekedetek okoznak igazi örömöt, élvezetet. Le is vezethető: akkor érzünk örömöt, amikor a látott vagy megtapasztalt dolgok a kedvünk és igényeink szerint zajlanak. De a saját igényeinket mi ismerjük a legjobban, tehát akkor érezhetjük a legnagyobb örömöt, ha mi magunk teremtjük meg azt. Ez már több is az egyszerű örömnél, ez maga a beteljesülés.

   Két gyermekem van: egy 28 éves lányom és egy 26 éves fiam. Mint említettem akarva-akaratlanul is láttak, hallottak tőlem és mellettem rengeteg dolgot a szellemi fejlődésről (hiszen egymás tanítói is vagyunk), mégsem tartanak még ott, hogy belső indíttatásból kezükbe vegyenek olyan könyveket is ami a tudatos teremtésről szól.

Minden tudós először éveken át tanul ahhoz, hogy hozzá tudjon adni valamit a meglévő dolgokhoz, ugyanígy az emberiség dolga, hogy tanuljon, olvasson, szerezzen ismereteket, mert, anélkül nincs tudás, tudás nélkül, pedig nincs fejlődés. A tudás megváltoztatja először a gondolkodásmódunkat, aztán az életmódunkat. Csak így fogunk tudni egy új, boldogabb, szeretetteljesebb világot megteremteni. Tudnunk kell, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, mi az alap, amiből kiindulhatunk és akkor tudatosan gondolkodva bármit megteremthetünk. Ez alaptermészetünk, mert minden teremtménybe (így az emberbe is) bele van kódolva a teremtőképesség, ettől lesz végtelenül változatos.

   Mivel azt remélem, hogy az én könyvemet a gyermekeim is el fogják olvasni, megpróbálom egyetlen könyvben összefoglalni, hogy az élet értelme a szeretet és igaz szeretetben élni csak egy megvilágosodott, Isten-tudatosságban létező ember tud. Ezért fontos mielőbb, még fiatal korban megvilágosodni.

Átolvasva naplóimat, amiket kamaszkoromtól fogva írogatok, teljesen át tudom élni tapasztalataimat, és együtt érezni minden korosztályú emberrel, aki elindult az önmegismerés útján.

   Ma már „tisztánlátva” életem útját, meggyőződtem arról is, hogy mindegy mit választunk, mindig a megvilágosodás útját járjuk. Különbség a megélésben mutatkozik meg. Ha tudatosan haladunk az úton (figyelünk és hallgatunk is a belső hangunkra, a szeretet hangjára) akkor lelki béke, öröm és boldogság az életünk, ha nem figyelünk az isteni sugallatodra és nem érdekel az eredetünk és létünk értelme, akkor botladozva, állandó stresszben, betegségben és nélkülözésben, a boldogságot csak kergetve, de sosem elérve és megélve, rohanunk végig életünk útján.

Tehát, jó tudni (és megvalósítani) saját életünk minősége érdekében, hogy mit jelent a megvilágosodás.

 

  A MEGVIOLÁGOSODÁS annyit jelent, mint felismerni magunkban az igazi LÉTEZŐT, hogy saját életünk teremtői mi vagyunk, pillanatról pillanatra a gondolataink és az abból fakadó cselekedeteink által."

 

A folytatást elolvashatod pdf formátumban az "olajfestményeim" oldalon itt a honlapomon, mert a könyv borítóján levő festmény mellé tettem fel.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azóta eltelt 13 év és ma már látható, hogy az új korszak miként indul és hogyan valósul meg mindaz amiket jeleztek prófétáink vagy a MAYA naptár.

Egy kis összefoglaló erről:

Minden igaz jövőbe látó aki kapcsolatot tudott teremteni a Forrással - a Teremtőnkkel- ugyanazt látta, hogy 2000 körül jön el az az itteni idő, amikor e világnak vége lesz. Itt tenném hozzá, hogy sok tudós aki ezt tanulmányozta, megmagyarázza már, hogy a MAJA naptár egy olyan kőbe vésett tudás ami a világ korszakokat bemutatva, azokat szépen felosztva, jelzi, hogy 2012.12.21.-én lezárul egy korszak, ennyit tudat velünk, semmi többet.
Más forrásokból olvashattuk, hogy ilyenkor nagy változások mennek végbe a Napban, a csillagokban és az egész galaxisunkban. Persze minden ember másképpen képzelte ezt el, pedig megtörtént a nagy változás, úgy szellemi, mint fizikai szinten. Felgyorsult minden szinten a fejlődés és a pusztítás, mondhatnám úgy is ahogy a Biblia írja: " a búza szétválasztása a konkolytól".
Én isteni kinyilatkoztatásban kaptam a sugallatot, hogy írjam meg a Világvége Világbéke c. könyvet, amiben hangsúlyozzam ki, hogy e világnak akkor lesz vége amikor minden ember szívében megszületik a lelki béke, tehát amikor felismerve élete értelmét, tudatosan elkezd foglalkozni a szellemi fejlődésével is. Ez is történik, soha nem volt még ennyi szívből Isten-tudatára ébredt ember a Földön mint manapság. Én 35 éve ezt tapasztalom.
Addig fog ez tartani amíg a Teremtő be nem avatkozik .
Én személyesen is ezt a választ kaptam a Teremtőtől, hogy amikor az emberiség elpusztítaná teljesen önmagát vagy a Földet, akkor beavatkozik. Előtte nem fog, mert minden ami történik a szellemi fejlődésünket segíti. Tapasztalhatjuk, hogy minél többet szenved egy ember az életében, minél több veszély leselkedik rá, háborúk vagy természeti csapások által, annál nagyobb bizalommal fordul az egyetlen lehetséges megmentőjéhez, a Teremtőhöz !
Mikor rákérdeztem, hogy meddig tűr még az embereknek, azt a sugallatot kaptam, hogy nyissam ki a Bibliámat ! Ide nyitottam ki:
" 9: Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.
10
Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.
11
Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben,
12
A kik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, a melyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!
13
De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik.
14
Annak okáért szeretteim, ezeket várván , igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben."
(Péter 2 levele 3.rész: 9-14-ig)
Ilyen tehát egy szeretni tudó igaz Teremtő !
A könyvem (ingyen olvasható a honlapomon) továbbá saját ébredezésemet és fejlődésemet példaként mutatja be, mert a legtöbbet a példájával adhat egy ember., amit a Teremtőnk csodálatos kinyilatkoztatásokkal hálál meg lépten - nyomon, hogy könnyebb legyen az az idő míg mindannyian felismerik és élni kezdik isteni természetükből születő szeretni tudásukat.
Talán még ezeket a biblia verseket is beillesztem, mert ez a máról szól, most van a nagy aratás :
"Máté:9:38 Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.
Máté:13:30 Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe.
Máté:13:39 Az ellenség pedig, a ki a konkolyt vetette, az ördög; az aratás pedig a világ vége; az aratók pedig az angyalok.
Márk:4:29 Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett.
Lukács:10:2 Monda azért nékik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.
János ev: 4:35 Ti nem azt mondjátok-é, hogy még négy hónap és eljő az aratás? Ímé, mondom néktek: Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra.János ev: 4:36 És aki arat, jutalmat nyer és az örök életre gyümölcsöt gyűjt, hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen.
János ev 4: 37 Mert ebben az a mondás igaz, hogy más a vető és más az arató.
János ev: 4:38 Én annak az aratására küldtelek titeket, a mit nem ti munkáltatok; mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok."
Áldás, áldás, áldás és hála érte!
 

 

Ha szeretnél kérdezni vagy megbeszélni velem saját hasonló élményeidet, nyugodtan hívj fel vagy írj nekem: Tel:+3630 8543217